Notice: compact(): Undefined variable: extras in /www/doc/www.bau-barcelona.com/www/library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
BAU Barcelona. Arquitectura i Urbanisme - Prof. Joan Busquets

House in Horta-Guinardó
2018
Spain / Barcelona
Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Horta-Guinardó.
El projecte de nova planta consisteix en un habitatge unifamiliar entre mitgeres de de planta baixa +1 alineat a vial. La ocupació de la parcel.la és del 67% de la parcel.la. El patí queda a la part posterior del solar.