Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Horta Guinardó.
2018
Spain / Barcelona
El projecte de nova planta consisteix en un habitatge unifamiliar entre mitgeres de de planta baixa +1 alineat a vial. La ocupació de la parcel.la és del 67% de la parcel.la. El patí queda a la part posterior del solar.

Projects related: