Eixample de Mar Open Space design
2005 - 2007
Spain / Barcelona
After the Eixample de Mar's urban project, BAU team designed and develop de Open Sapce for the site.
Publications:
  • L'Eixample de Mar. Crònica d’una Transformació d’una Urbana.
  • Barcelona: Evolución urbanística de una capital compacta

Projects related: