Xu Zhou, Theatre and mix-use building
2009
China / Xuzhou